Tvořím pro dobré lidi.

 

 

 

 

Mgr. David Gajdošík

 

Učitel s neučitelským myšlením a názory.

ZŠ Jitřní - objednávání obědů     ZŠ Jitřní - Bakaláři

 

Toto všechno učím

   Fakt! Dokonce, je úplně všude kolem nás a my ji tak často využíváme, že si většinou ani neuvědomuje, že „děláme fyziku“ – což je vlastně ta nejlepší vizitka.   Fyzika, jako předmět...
Předmět "laboratorní technika" je jakousi prodlouženou rukou fyziky. Platí tedy pro ní úplně stejná pravidla, jako ve fyzice.   Tvořím pro dobré lidi. David...
V matematika v sedmé třídě se zabýváme těmito tématy: početními operacemi se zlomky (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, násobení, dělení, složený zlomek) souměrností (osovou i...
V přírodopise se celý rok věnujeme savcům: podíváme se na jejich původ, znaky a třídění uvedeme si i nějaké ty zástupce Po živočiších se koukneme na „hlavního“ savce...