Tvořím pro dobré lidi.

 

 

 

 

Mgr. David Gajdošík

 

Učitel s neučitelským myšlením a názory.

"Ušlechtilá" výuka

Další nešvar vidím v naddimenzovaném a nevyváženém množství „ušlechtilých“ humanitních předmětů (ČJ/AJ/NJ/Dě/Ze/HV/VV/VO/VZ/FG/VP) na úkor těch „neušlechtilých“ technicko-přírodovědných a sportovních.

Všude se na nás valí, jak je potřeba posilovat technické vzdělávání a pohyb u dětí. Realita je však taková, že tyto předměty mají rok od roku méně hodin, na úkor těch mediálně „nenáviděných“ humanitních, které trvale rok od roku hodinově posilují.

Vysvětluji si to tím, že školy si počty hodin tvoří samy. A protože je tam naprostá převaha těch „správných“ – „humanitních“ – učitelek, tak je zjevnou početní převahou protlačí.

Logické chápaní problému, vztah k přírodě a odpovědnost, za své jednání, které rozvíjí především přírodovědně-technické a sportovní předměty, tak jde do kopru (bohužel).

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.