Tvořím pro dobré lidi.

 

 

 

 

Mgr. David Gajdošík

 

Učitel s neučitelským myšlením a názory.

ZŠ Jitřní - objednávání obědů     ZŠ Jitřní - Bakaláři

stránky výtvarky

 

ZŠ Jitřní, David Gajdošík

třída 9.A

 

třída 8.A

 

třída 7.A

 

třída 6.A

Deváťáci z Jitřní

přijímačky

 • termín: pondělí 8.6.2020
  • jen jediný termín, vždy z Ma + ČJ
  • došlo k prodloužení času na vypracování, nově Ma = 85 min., ČJ = 70 min.
  • zkouška se provádí na té SŠ, kterou jste v přihlášce uvedli jako první
  • pozvánku na přijímací zkoušku obdržíte od SŠ nejpozději do konce května
  • škola může (ale nemusí) přidat i svou vlastní profilovou část

 

 • výsledky do 7 dnů po konání zkoušky (tedy nejdříve v pondělí 15.6.)
  • výsledky testů obdrží obě vámi zvolené školy od CERMATU až v pondělí 15.6., teprve poté je začnou zpracovávat
  • obě školy výsledky zveřejní na svém internetu, následně obdržíte i písemné vyrozumění
  • po zveřejnění se musíte definitivně rozhodnout, kterou školu si vyberete a na tu musíte do 5 dnů odevzdat zápisový lístek
  • po dobu 5 dnů vám škola místo rezervuje, potom ho uvolní pro další zájemce
  • teprve odevzdáním zápisového lístku ukončí ředitel SŠ končí proces přijímání a teprve poté je dítě přijato
  • kdo si ještě nevyzvedl zápisový lístek, tak tak učiňte na vrátnici školy, zápisový lístek si musí vyzvednout rodič osobně (od 25.5. v rozšířeném čase po-pá 7-16).

 

Po úspěšném přijetí dítěte na SŠ mi prosím napište email, na kterou školu bylo dítě přijato – musíme to zanést do školní matriky.

 

V případě nemoci, či neúčasti z jiného závažného důvodu, okamžitě kontaktujte SŠ. Pro tyto případy je vyhlášen náhradní termín přijímacího řízení (úterý 23.6.).

 

V případě neúspěšného přijetí na žádnou z vámi zvolených SŠ nastává další kolo. V něm už můžete podat kolik přihlášek chcete. Prakticky by to znamenalo, že by bylo potřeba zvolit jinou školu a tam se zeptat na možnosti přijetí. Každá škola, vč. těch, o které je značný zájem, musí nabídnou několik míst zájemcům v těchto případech.

Letos nelze podat „odvolání“. To je nahrazeno „žádostí řediteli SŠ o obnovu řízení“. Úředně se jedná sice o něco jiného, ale z praktického hlediska se jedná vlastně o totéž, akorát v žádosti nesmíte použít slovíčko „odvolání“ a podává se přímo řediteli SŠ. Smysl to má v případě, že žák uspěl u přijímací zkoušky, ale nebyl přijat pro velký počet uchazečů, tzv. byl těsně pod čarou.

Jsou školy, kde např. i polovina přijatých žáků nakonec nenastoupí, protože si nakonec vyberou tu druhou školu. Tím se uvolní mnoho míst a ta jsou k dispozici také pro ty, kteří podají „žádostí o obnovu řízení“. Proto je dobré tuto možnost využít a zároveň s tím již hledat i jinou školu. Žádost o obnovu řízení se podává neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

rychlé shrnutí:

 1. pondělí 8.6. = přijímací zkoušky
 2. pondělí 15.6. (nejdříve) = výsledky
  1. v případě přijetí (radujte se, ale ještě vše dokončete)
   1. do 5 dnů odneste zápisový lístek na SŠ
   2. pošlete mi email, že jste dítě bylo přijato na tu a tu SŠ
  2. v případě nepřijetí (nezoufejte, naděje umírá poslední a šance je značná)
   1. do 3 dnů podejte žádost o obnovu přijetí – pokud dítě splnilo podmínky pro přijetí
   2. hledejte jinou SŠ – pokud dítě nesplnilo podmínky přijetí

 

 

 

vybíráme učebnice

 • Průběžně můžete odevzdávat učebnice, které již nebudou děti potřebovat.
 • Je jich 13 + 1 ŽK: tabulky mat-fyz, ČJ, čítanka, Dě, Ch, Fy, Ma1, Ma2, Ma3, Ma-sbírka, Př, NJ, Ze + ŽK

 

 

 

dobrovolné vzdělávání

 • každé úterý a čtvrtek
  • 1. skupina: 9:30 – 13:20 (Veselá, Zbořilová), sraz v 9:30 u hlavního vchodu
  • 2. skupina: 9:35 – 13:20 (Gajdošík, Kotásková), sraz v 9:35 u brány na školní hřiště
 • Náplní je cvičný didaktický test z matematiky a českého jazyka.
 • Žáci potřebují: psací a rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko) a papír na poznámky (zápisník). Z hygienického hlediska je zakázané, aby si žáci pomůcky půjčovali.
 • Každý žák musí mít min. 2 roušky a sáček na čistou a špinavou roušku.
 • Žáci se nepřezouvají, stravování je zajištěno od 25.5., prosím doneste si svačinu a pití.
 • Před budovou i uvnitř školy musí žáci dodržovat předepsané rozestupy (min 2 m) – tzn. sedí odděleně, a to i o přestávkách, WC apod.
 
možnost stravování v jídelně
 • od 25.5. mohou žáci jít i na oběd
 • musíte si je však SAMI přihlásit - buď přes běžný objednávkový systém nebo napište na email: obedy@zsjitrni.cz
 • vaří se jen jedno jídlo
 

nadále probíhá distanční vzdělávání

 • nadále žádi práci dostávají práci od jednotlivých vyučujících přes aplikaci Bakalář (koments - nástěnka třídy)
 • nemusí se jednat jen o procvičování na již probranou látku, ale může být zadáno i samostudium látky nové
 • ta je považována za probranou a bude po žácích vyžadována a hodnocena
 • prosím rodiče o kontrolu, zda žáci zadané práce průběžně plní

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.