Tvořím pro dobré lidi.

 

 

 

 

Mgr. David Gajdošík

 

Učitel s neučitelským myšlením a názory.

Třída plná holčiček – vysněný sen učitelek

Další tvrdý oříšek je seberealizace osobních zájmů (hlavně) učitelek, bez ohledu na potřeby svěřených žáků. Jak si jinak vysvětlit, že paní učitelky jsou schopny 15x za školní rok uspořádat kulturní programy (divadlo, koncerty, galerie). Ovšem na nějaké „klučičí“ aktivity své svěřence berou málokdy, ne-li vůbec.

Podle mě by „ušlechtilé“ a „neušlechtilé“ činnosti měly být více vyvážené. Opakuji „vyvážené“ - tedy i to, i to. Díky naprosté převaze učitelek ve školách bývají potřeby chlapců prakticky potlačené, což vede k tomu, že se kluci nemají kde realizovat a tak tu „ušlechtilou“ paní učitelku zlobí, provokují a vymýšlí blbiny.

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.