Tvořím pro dobré lidi.

 

 

 

 

Mgr. David Gajdošík

 

Učitel s neučitelským myšlením a názory.

ZŠ Jitřní - objednávání obědů     ZŠ Jitřní - Bakaláři

foto z výuky

 

Zadání práce

Fyzika je všude - 6.A/B, 7.A/B/C, 8.A/B, 9.A/B

Fakt! Dokonce, je úplně všude kolem nás a my ji tak často využíváme, že si většinou ani neuvědomuje, že „děláme fyziku“ – což je vlastně ta nejlepší vizitka.

 

Fyzika, jako předmět na základní škole, nejvíce ze všech školních předmětů rozvíjí:

 • kritické myšlení a uvažování – pořád dokola se ptáme na otázku „proč“, „jak
 • logiku
 • přirozenost – fyziku nejde přebít „lidskými“ zákony
 • představivost

 

jak to chodí ve fyzice

témata, která rozvíjíme

6. ročník

 • ze začátku prozkoumáme z čeho se skládají tělesa
 • vysvětlíme si, jak to pan Newton myslel s tou gravitací
 • povíme si něco o magnetech
 • a pak už budeme jenom měřit – délku, hmotnost, objem, hustotu, čas a teplotu
 • a když zbude čas, tak mrkneme na elektrický obvod

 

7. ročník

 • samé síly, třeba si povíme o gravitaci
 • naučíme i síly znázornit a skládat
 • vysvětlíme si fungování jednoduchých strojů
 • prozkoumáme, k čemu je dobré a kdy nám vadí tření
 • zjistíme, že i za pohyb a rychlost těles může síla
 • a podíváme se, jak funguje tlak

8. ročník

 • zvuk
 • energie
  • práce, výkon, účinnost
  • pohybová a polohová energie
  • tepelná energie
  • přeměna energie
 • elektrické jevy
  • elektrický náboj a obvod
  • elektrické napětí, proud a odpor
  • elektrická práce

 

9. ročník

 • elektro-magnetické jevy
  • magnetické vlastnosti
  • výroba a transformace elektřiny
  • stejnosměrný a střídavý proud
  • polovodiče
 • optika
  • vlastnosti světla
  • odraz a lom světla
  • optická zařízení
 • jaderná energie, radioaktivita
 • kosmologie

 

pokusy, pracovní listy, skupinové práce

 • klidně se raď se sousedem, ale potichu, ať nerušíš ostatní
 • klidně používej, co se dá – hlavně přijdi na odpověď (hlavu, sešit, souseda, internet – třeba i v mobilu, kalkulačku, učebnici, ...)

 

testy

 • píše každý sám za sebe (nesmíš si radit)
 • ale i tak můžeš používat kalkulačku a vlastnoručně vyrobený "tahák" (což vřele doporučuji)
 • někdy jsou v testu i "bonusové" otázky, které jsou dobrovolné a mohou vylepšit hodnocení

 

když se nedaří

 • domluv se na doučování (prostě si to znovu vysvětlíme)
 • opravit lze jen testy (prac. listy = skup. práci z logiky věci opravovat nejde)
  • vždy max. jeden test za čtvrtletí (v určeném termínu)
  • před opravou dones důkaz, že si se na to už podíval = např. vypočítané příklady, odpovědi na otázky z učebnice, vypracovaný referát ...

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.

doporučuji vytvořit si lístečk (tahák) se vzorc