FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

 • žák vypracuje samostatně (doma) úkoly, dle stanovených pravidel v zadání
 • při práci je možno využívat jakýchkoli zdrojů, vč. internetu, rad rodičů a kamarádů
 • vyučující do řešení nezasahuje, může ale poradit s formálním vypracováním (jak má vypracování vypadat)
 • zadání je k dispozici zde
 • žáci 9. třídy (kategorie „E“) vypracují tyto úkoly:
  • 1-1: Na trase Zlín – Liberec
  • 1-2: Mezi stanicemi
  • 1-3: Výlet lodí
  • 1-4: Obvod s rezistory
  • 1-8: Na plný plyn
  • 1-10: Zvedání krychle kladkostrojem
  • 1-12: Měření délky pomocí provázku a pravítka
 • termín odevzdání:
  • nejpozději v pátek 26.2.2018
  • možno i kdykoli dříve
  • možno odevzdávat postupně po jednotlivých úkolech, nebo celé najednou

 CO NÁS LETOS ČEKÁ 

 • elektro-magnetické jevy
  • magnetické vlastnosti
  • výroba a transformace elektřiny
  • stejnosměrný a střídavý proud
  • polovodiče
 • optika
  • vlastnosti světla
  • odraz a lom světla
  • optická zařízení
 • jaderná energie, radioaktivita
 • kosmologie

Fyzika v 9.B na ZŠ Jitřní

16. téma:   diody, LED diody   (13.2.2018)

 • přemýšleli jsme, k čemu jsou dobré a jak fungují diody
 • přemýšleli jsme, nad výhodami/nevýhodami LED diod
 • připomínám, že příští hodinu si na toto asi dáme test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 66-77, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   křemík jako polovodič   (30.1.2018)

 • přemýšleli jsme, proč křemík na normálních okolností nevede proud
 • přemýšleli jsme, proč křemík při zahřátí vede proud
 • přemýšleli jsme, jak vznikne polovodič typu "N" a jak vznikne polovodič typu "P"
 • připomínám, že příští hodinu si na toto asi dáme test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 65-66, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   polovodiče   (23.1.2018)

 • přemýšleli jsme, kde všude se setkáváme s polovodiči
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 60-64, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   vedení proudu v kapalinách a plynech   (16.1.2018)

 • napsali jsme si test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 50-59, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   transformační poměr   (9.1.2018)

 • počítali jsme, transformační poměr (= jaké cívky použít do transformátoru, jaké napětí dostaneme na trafu)
 • připomínám, že příští hodinu si dáme test (transformátory, vč. transf. poměru)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 42-45, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   transformátory   (19.12.2017)

 • vysvětlovali jsme si, jak funguje ta transformace
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 42-45, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   transformátory   (5.12.2017)

 • vysvětlovali jsme si, kde se setkáváme s transformátory
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 42-45, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   střídavý proud   (28.11.2017)

 • popisovali jsme si graf střídavého proudu
 • vysvětlovali jsme si, co je to "efektivní" hodnota střídavého proudu/napětí
 • připomínám, že příští hodinu si dáme test (střídavý proud)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 40-41, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

9. téma:   graf střídavého proudu   (14.11.2017)

 • nakreslili jsme si graf střídavého proudu a ten jsme si popsali
 • dobrovolný domácí úkol
  • na list papíru velikosti A3 a větší vypracuj projekt o zastáncích stejnosměrného a střídavého proudu
  • u každého uveď jméno a fotku zastánce
  • něco o něm (v bodech - žádné romány!)
  • čím se zabýval, proč to tak prosazoval
  • termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději při hodině v úterý 21.11.2017
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 34-39, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   indukce, stejnosměrný a střídavý proud   (7.11.2017)

 • připomněli jsme si výrobu elektřiny chemickou cestou i elektromagnetickou indukcí
 • ukázali jsme si, jak tu změnu magnetického pole udělat
 • ukázali jsme si, jak vyrobit stejnosměrný a taky střídavý proud
 • vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl, mezi stejnosměrným a střídavým proudem
 • dobrovolný domácí úkol
  • na list papíru velikosti A3 a větší vypracuj projekt o zastáncích stejnosměrného a střídavého proudu
  • u každého uveď jméno a fotku zastánce
  • něco o něm (v bodech - žádné romány!)
  • čím se zabýval, proč to tak prosazoval
  • termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději při hodině za 14 dní, tj. v úterý 21.11.2017
 • připomínám, že příští hodinu si dáme test (výroba elektřiny)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 28-35, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   výroba elektřiny   (31.10.2017)

 • popsali jsme si výrobu elektřiny chemickou cestou
 • popsali a ukázali jsme si výrobu elektřiny elektromagnetickou indukcí
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 28-33, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   elektromotor   (24.10.2017)

 • zkoušeli jsme vytvořit elektromotor a popsat si ho
 • připomínám, že příští hodinu si dáme test (od začátku po elektromotory)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 24-27, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   elektromotor   (17.10.2017)

 • zkoušeli jsme roztočit cívku v magnetickém poli a vytvořit tak elektromotor
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 24-27, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   magnetické pole cívky   (10.10.2017)

 • ukazovali jsme si, jak se zachová cívka v magnetickém poli
 • ukazovali jsme si, jak funguje elektromagnet, např. zvonek
 • domácí úkol - přečti si v učebnici, jak funguje zvonek, pomůže ti k tomu obrázek (uč. str. 18)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 14-23, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   magnety   (26.9.2017)

 • připomínali jsme si, jaké vlastnosti má magnet (póly, netečné pásmo, pole)
 • ukazovali jsme si, jak vytvořit elektromagnet (cívku)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 10-13, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (12.9.2017)

 • hledali jsme odpovědi na otázky pracovního listu (možno si radit, používat internet, sešit, apod.)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu

 

1. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (6.9.2017)

 • připomínali jsme si, co jsme dělali v 8. ročníku
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu může nakreslit na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • připomínám, že příští hodinu si dáme pracovní list - opakování učiva 8. ročníku
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 8-9, za článkem jsou i otázky k procvičování
 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.