Tvořím pro dobré lidi.

 

 

 

 

Mgr. David Gajdošík

 

Učitel s neučitelským myšlením a názory.

ZŠ Jitřní - objednávání obědů     ZŠ Jitřní - Bakaláři

TAK TO U MĚ CHODÍ

když se něco nepovede

 • můžeš se domluvit na doučování, nebo na opravě
 • předem se ale s p. uč. domluv na termínu
 • opravovat lze jen testy hodnocené 3 a horší známkou

pracovní listy a pokusy

 • můžeš se radit se sousedem, ale potichu, ať nerušíš ostatní
 • používej, co se dá (hlavu, sešit, souseda, internet – třeba i v mobilu, kalkulačku, učebnici, tabulky, ...)

testy

 • už píše každý sám za sebe (nesmíš si radit)
 • ale i tak můžeš používat kalkulačku a tabulky (což vřele doporučuji)
 • někdy jsou v testu i "bonusovéotázky, které jsou dobrovolné a mohou vylepšit hodnocení

Co nás letos čeká

 • elektro-magnetické jevy
  • magnetické vlastnosti
  • výroba a transformace elektřiny
  • stejnosměrný a střídavý proud
  • polovodiče
 • optika
  • vlastnosti světla
  • odraz a lom světla
  • optická zařízení
 • jaderná energie, radioaktivita
 • kosmologie

Fyzika v 9.A na ZŠ Jitřní

25. téma:   vesmír   (28.5.2019)

 • přemýšleli jsme, o vesmíru a hvězdách
 • v učebnici to je na str. 150-166, za článkem jsou i otázky k procvičování

upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu

 

24. téma:   jaderný reaktor   (22.5.2019)

 • vysvětlili jsme si, jak funguje jadrná elektrárna
 • přemýšleli jsme, jaký je rozdíl mezi jaderným výbuchem a řízenou reakcí v elektrárně
 • vypracovali jsme si cvičení z učebnicer
 • v učebnici to je na str. 133-149, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

23. téma:   využití radioaktivity   (30.4.2019)

 • vyhledávali jsme informace jak využít radioaktivitu a jak se chránit před nadměrnou radioaktivitou
 • v učebnici to je na str. 128-133, za článkem jsou i otázky k procvičování

upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu

 

22. téma:   využití radioaktivity   (23.4.2019)

 • přemýšleli jsme o využití radioaktivity
 • přemýšleli jsme, jak se chránit před nadměrnou radioaktivitou
 • v učebnici to je na str. 128-133, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

21. téma:   významné paprsky na čočce   (2.4.2019)

 • přemýšleli jsme, jak se lámou významné paprsky
 • ukazovali jsme si, k čemu je to dobré
 • v učebnici to vůbec není POZOR, musíš dávat pozor ve škole!, částečně je to tedy na str. 117-123, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

20. téma:   optické vlastnosti oka   (26.3.2019)

 • napsali jsme si test (světelné jevy)
 • přemýšleli jsme, jak to funguje s naším okem a jaké jsou jeho vady
 • je to i v učebnici na str. 115-116, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

19. téma:   světlo se láme - čočky   (19.3.2019)

 • ukazovali jsme si, jak se láme světlo průchodem přes různé prostředí a tvary
 • přemýšleli jsme, kde toto využíváme
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 104-114, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

18. téma:   světlo se odráží - zrcadla   (5.3.2019)

 • přemýšleli jsme, jaká máme zrcadla a jak se v nich vidíme
 • v učebnici to vůbec není POZOR, musíš dávat pozor ve škole!

 

17. téma:   světlo   (26.2.2019)

 • přemýšleli jsme, kdy vidím (vnímám) nějaké těleso
 • přemýšleli jsme, jak se dá bílé světlo rozložit
 • přemýšleli jsme, jakto, že vydíme "barevně"
 • je to i v učebnici na str. 101-103, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

16. téma:   elektromagnetické vlny, záření   (19.2.2019)

 • přemýšleli jsme, jaké známe tyto vlny
 • přemýšleli jsme, jak se takovéto vlny šíří
 • napsali jsme si test (polovodiče)
 • dobrovolná práce:
  • do sešitu vypacuj odpovědi na otázky z učebnice, str. 64/8, 70/6 - jestě vysvětli tu odpověď, 73/1,2,3
  • termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději v pátek 22.2.2019
  • prací je možno opravit práci z minulé hodiny, příp. i získat novou "1" pro ty, co tenkrát chyběli
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 86-100, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   polovodiče typu PN, diody   (29.1.2019)

 • vysvětlovali jsme si, jak vznikne polovodič typu N a typu P
 • přemýšleli jsme, na co používáme diody, vč. LED diod
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 65-77, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   běžné polovodiče   (22.1.2019)

 • ukázali jsme si běžné polovodiče
 • vysvětlili jsme si, proč je základem polovodičů křemík
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 60-64, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   transformační poměr   (8.1.2019)

 • vypočítali jsme si jaké cívky budeme potřebovat k sestavení požadovaného trafa
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 42-49, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   transformační poměr   (18.12.2018)

 • vysvětlili jsme si, na jakém principu transformátor pracuje
 • přemýšleli jsme, jaké napětí získáme na transformátoru
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 42-49, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   transformátory   (4.12.2018)

 • přemýšleli jsme, co dělá transformátor
 • ukázali jsme si hlavní části transformátroru
 • vysvětlili jsme si, na jakém principu transformátor pracuje
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 42-45, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   střídavý proud a jeho měření   (27.11.2018)

 • zopakovali jsme si vše, ohledně střídavého proudu
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • dobrovolná práce:
  • na papír velikosti min A3 a větší, nebo v powerpointu vypracuj referát na téma "příznivci střídavého a příznivci stejnosměrného proudu"
  • termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději 30.11.2018
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 34-41, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

9. téma:   střídavý proud a jeho měření   (21.11.2018)

 • popsali jsme si průběh (graf) střídavého proudu
 • vysvětlili jsme si, co je to efektivní hodnota střídavého proudu
 • vypracovali jsme test (výroba elektřiny)
 • dobrovolná práce:
  • na papír velikosti min A3 a větší, nebo v powerpointu vypracuj referát na téma "příznivci střídavého a příznivci stejnosměrného proudu"
  • termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději 30.11.2018
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 40-41, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   elektromagnetická indukce, střídavý proud   (6.11.2018)

 • ukázali jsme si výrobu elektřiny indukční cestou
 • vysvětlili jsme si rozdíl, výhody a nevýhodu stejnosměrného a střídového proudu
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • dobrovolná práce:
  • na papír velikosti min A3 a větší, nebo v powerpointu vypracuj referát na téma "příznivci střídavého a příznivci stejnosměrného proudu"
  • termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději 30.11.2018
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 28-36, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   elektromagnetická indukce   (23.10.2018)

 • vysvětlili jsme si, jak se začala vyrábět elektřina
 • ukázali jsme si, že pan Faraday jen obrátil elektromotor (točil cívkou v magnetu) a ona se skutečně začala elektřina vyrábět
 • vypracovali jsme test (elektromotor)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 28-33, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   elektromotor   (16.10.2018)

 • vyzkoušeli jsme si fungování elektromotoru
 • popsali jsme si hlavní části elektromotoru
 • přemýšleli jsme, kde se s elekromotorem setkáme v běžné domácnosti
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 24-27, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   elektromotor   (2.10.2018)

 • vysvětlili jsme si, jak otočit cívku i o 360°C
 • ukázali jsme si, že to skutečně funguje na pokusu
 • vypracovali jsme test (magnetické jevy)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 24-27, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   cívka s proudem   (25.9.2018)

 • ukázali jsme si, jak zesílit magnetické pole kolem cívky
 • ukázali jsme si, jak funguje zvonek
 • vysvětlili jsme si, jak funguje jistič a relé
 • vysvětlili jsme si, jak se otáčí cívka v magnetickém poli
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 14-23, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   elektro-magnetické jevy   (18.9.2018)

 • zopakovali jsme si, co už víme o magnetu
 • ukázali jsme si, jak zesílit magnetické pole kolem vodiče
 • domácí úkol - str- 13, úkol 7 a-b-c
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 10-13, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (17.9.2018)

 • zopakovali jsme si, co jsme dělali v 8. ročníku - v pracovníl listě (mohli jsme to kdekoli vyhledat - i ve starém sešitě, i na netu ...)

 

1. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (11.9.2018)

 • připomínali jsme si, co jsme dělali v 8. ročníku
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu může nakreslit na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • připomínám, že příští hodinu si dáme pracovní list - opakování učiva 8. ročníku - BUDE TO UŽ MIMOŘÁDNĚ V PONDĚLÍ 17.9.
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 8-9, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.