CO NÁS LETOS ČEKÁ

 • zvuk
 • energie
  • práce, výkon, účinnost
  • pohybová a polohová energie
  • tepelná energie
  • přeměna energie
 • elektrické jevy
  • elektrický náboj a obvod
  • elektrické napětí, proud a odpor
  • elektrická práce

Fyzika v 8.B na ZŠ Jitřní

23. téma:   teplo přijaté a odevzdané   (15.12.2018)

 • počítali jsme, kolik tepla budeme potřebovat k ohřevu látky - připravovali jsme se na test
 • pozor - příště si napíšeme test (teplo, měrná tep. kapacita, vnitřní energie)
 • je to i v učebnici na str. 53-63, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

22. téma:   teplo přijaté a odevzdané   (12.12.2018)

 • počítali jsme, kolik tepla budeme potřebovat k ohřevu látky
 • je to i v učebnici na str. 53-60, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

21. téma:   teplo a tepelná kapacita látky   (7.12.2018)

 • vysvětlovali jsme si, co je to měrná tepelná kapacita látky a kde ji najdeme
 • vysvětlovali jsme si, kolik tepla budeme potřebovat k ohřevu látky
 • je to i v učebnici na str. 53-60, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

20. téma:   vnitřní energie   (30.11.2018)

 • vysvětlovali jsme si, že k pohybu atomů musí být i nějaká energie
 • vysvětlovali jsme si, co se stane s tělesem, když trochu té energie přidáme (odebereme)
 • psali jsme test (mechanická energie)
 • je to i v učebnici na str. 43-50, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

19. téma:   přeměna energií   (28.11.2018)

 • vysvětlovali jsme si, že energii nemůžeme zničit ani vytvořit
 • připravovali jsme se na test
 • pozor - příště si napíšeme test (mech. energie a její přeměna)
 • je to i v učebnici na str. 39-42, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

18. téma:   pohybová energie   (23.11.2018)

 • vysvětlovali jsme si, kdy konáme "pohybovou" energii, na čem to závisí a spočítali jsme si k tomu nějaké příklady
 • je to i v učebnici na str. 34-38, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

17. téma:   polohová energie   (21.11.2018)

 • vysvětlovali jsme si, kdy konáme "polohovou" energii
 • domácí úkol - uč. str. 38, úkol 6 (dole) - nezapomeň na podpis rodičů
 • je to i v učebnici na str. 34-38, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

16. téma:   pohybová energie   (16.11.2018)

 • vysvětlovali jsme si, kdy konáme "pohybovou" energii
 • domácí úkol - zadání příkladu v sešitu
 • je to i v učebnici na str. 29-33, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   práce, výkon, účinnost   (14.11.2018)

 • zopakovali jsme si kapitolu práce, výkon, účinnost
 • psali jsme test (práce, výkon, účinnost)
 • je to i v učebnici na str. 10-28, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   perpetuum mobile   (9.11.2018)

 • ukazovali jsme si "nápady", kdy by byla účinnost 100%
 • připravovali jsme se na test
 • pozor - příště si napíšeme test (práce, výkon, účinnost)
 • je to i v učebnici na str. 26-28, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   ztráty a účinnost   (7.11.2018)

 • vysvětlili jsme si, kdy se bavíme o "účinnosti" a kdy o "ztrátách"
 • vypracovali jsme pracovní list - příprava na test
 • je to i v učebnici na str. 26-28, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   výkon   (1.11.2018)

 • vysvětlili jsme si, kdy máme lepší výkon - prostě, když uděláme práci rychleji
 • je to i v učebnici na str. 22-25, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   mechanická práce - výpočty   (24.10.2018)

 • spočítali jsme hodně příkladů na mechanickou práci
 • je to i v učebnici na str. 12-21, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   mechanická práce   (19.10.2018)

 • říkali jsme si, jaké známe typy prací a z nich jsme si vybrali, jen tu "mechanickou"
 • spočítali jsme nějaké příklady na mechanickou práci
 • je to i v učebnici na str. 12-16, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

9. téma:   energie   (17.10.2018)

 • přemýšleli jsme, co to je energie
 • přemýšleli jsme, jaké typy energií známe
 • psali jsme test (zvuk)
 • je to i v učebnici na str. 10-11, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   výpočet rychlosti zvuku   (5.10.2018)

 • vyřešili jsme nějaké příklady na rychlost zvuku
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 170-181, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   výška tónu, barva tónu, hlastitost   (3.10.2018)

 • přemýšleli jsme, jak to je s výškou, barvou a hlasitostí tónu
 • je to i v učebnici na str. 170-181, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   frekvence, kterou slyšíme   (24.9.2018)

 • vysvětlili jsme si, jakou frekvenci zvuku slyšíme
 • vysvětlili jsme si, co to je a na co použít ultrazvuk
 • vypracovali jsme pracovní list - měli jsme si mezi s sebou radit i používat různé zdroje
 • je to i v učebnici na str. 170-175, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   vlnění   (21.9.2018)

 • ukazovali jsme si, jak znázornit zvuk vlnou
 • vysvětlili jsme si, rozdíl mezi periodou a frekvencí
 • je to i v učebnici na str. 174-175, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   šíření a rychlost zvuku   (19.9.2018)

 • přemýšleli jsme, čím vším se šíří / nešíří zvuk
 • říkali jsme si, jakou rychlostí se zvuk šíří
 • je to i v učebnici na str. 169, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   zvukové jevy   (14.9.2018)

 • zkontrolovali jsme pracovní list s otázkami z učiva minulého roku
 • ukazovali jsme si, jak vzniká zvuk (na různých ukázkách)
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu (19.9.) nakreslí na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • pozor - proběhne kontrola sešitů - obal
 • je to i v učebnici na str. 166-168, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 7. ročníku   (12.9.2018)

 • řešili jsme, pracovní list s otázkami z učiva minulého roku - mohli jsme si radit, používat sešit, internet .., hlavním cílem nebylo "opsat" odpověď, ale ve skupině na to přijít
 • je to i v učebnici na str. 10-11, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

1. téma:   opakování učiva 7. ročníku, bezpečnost v učebně   (4.9.2018)

 • zopakovali jsme si, o čem jsme se bavili loni
 • připomínám, že příští hodinu tvoříme pracovní list (opakování učiva 7. ročníku)
 • domácí úkol - kdo chce, tak si na další hodinu může nakreslit na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • je to i v učebnici na str. 10-11, za článkem jsou i otázky k procvičování

26. téma:   tepelná výměna zářením (sáláním)  (17.1.2017)

 • ukazovali jsme si, jak sálá teplo a na čem to závisí
 • pozor - příští hodinu si dáme test
 • je to i v učebnici na str. 68-73, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.