Tvořím pro dobré lidi.

 

 

 

 

Mgr. David Gajdošík

 

Učitel s neučitelským myšlením a názory.

ZŠ Jitřní - objednávání obědů     ZŠ Jitřní - Bakaláři

TAK TO U MĚ CHODÍ

když se něco nepovede

 • můžeš se domluvit na doučování, nebo na opravě
 • předem se ale s p. uč. domluv na termínu
 • opravovat lze jen testy hodnocené 3 a horší známkou

pracovní listy a pokusy

 • můžeš se radit se sousedem, ale potichu, ať nerušíš ostatní
 • používej, co se dá (hlavu, sešit, souseda, internet – třeba i v mobilu, kalkulačku, učebnici, tabulky, ...)

testy

 • už píše každý sám za sebe (nesmíš si radit)
 • ale i tak můžeš používat kalkulačku a tabulky (což vřele doporučuji)
 • někdy jsou v testu i "bonusovéotázky, které jsou dobrovolné a mohou vylepšit hodnocení

CO NÁS LETOS ČEKÁ

 • zvuk
 • energie
  • práce, výkon, účinnost
  • pohybová a polohová energie
  • tepelná energie
  • přeměna energie
 • elektrické jevy
  • elektrický náboj a obvod
  • elektrické napětí, proud a odpor
  • elektrická práce

Fyzika v 8.B na ZŠ Jitřní

57. téma:   elektrická práce   (31.5.2019)

 • vyhledávali jsme si na internetu pojmy, týkající se elektrické práce
 • je to i v učebnici na str. 158-165, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

56. téma:   výsledný odpor   (29.5.2019)

 • procvičili jsme si, jaký je výsledný odpor rezistorů, když je zapojíme různými způsoby (otázky z učebnice)
 • dobrovolný domácí úkol - zadání ZDE v PDF, termín odevzdání: nejpozději 31.5.2019 (možno i dříve)
 • je to i v učebnici na str. 146-153, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

55. téma:   výsledný odpor   (24.5.2019)

 • napsali jsme si test (Ohmův zákon)
 • přemýšleli jsme, jaký je výsledný odpor rezistorů, když je zapojíme různými způsoby
 • dobrovolný domácí úkol - zadání ZDE v PDF, termín odevzdání: nejpozději 31.5.2019 (možno i dříve)
 • je to i v učebnici na str. 146-153, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

54. téma:   Ohmův zákon   (17.5.2019)

 • vyzkoušeli jsme si týmovou práci, když jsme řešili otázky týkající se Ohmova zákona
 • dobrovolný domácí úkol - zadání ZDE v PDF, termín odevzdání: nejpozději 31.5.2019 (možno i dříve)
 • pozor - příště si z toho napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 137-145, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

53. téma:   Ohmův zákon   (15.5.2019)

 • spočítali jsme si nějaké přílkady na Ohmův zákon
 • domácí úkol - vypočítej příklad str. 142/6 se všemi náležitostmi, vč. podpisu rodičů
 • dobrovolný domácí úkol - zadání ZDE v PDF, termín odevzdání: nejpozději 31.5.2019 (možno i dříve)
 • pozor - příště si z toho napíšeme nějakou práci
 • je to i v učebnici na str. 137-145, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

52. téma:   elektrický odpor, Ohmův zákon   (10.5.2019)

 • přemýšleli jsme, co brání el. proudu v jeho proudění
 • přemýšleli jsme, na co přišel pan Ohm a zapsal to do svého zákona
 • je to i v učebnici na str. 137-145, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

51. téma:   elektrický odpor   (26.4.2019)

 • přemýšleli jsme, co brání el. proudu v jeho proudění
 • napsali jsme si test (el. obvod, napětí, proud)
 • je to i v učebnici na str. 143-145, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

50. téma:   elektrický proud a jeho měření   (24.4.2019)

 • přemýšleli jsme, co proudí, když se bavíme o el. proudu
 • přemýšleli jsme, jak poznat, kdy je proud menší a kdy větší
 • řekli jsme si, jak el. prod značíme a v jakých jednotkách ho měříme
 • řekli jsme si, jak el. prod změřit
 • pozor - příště si napíšeme test (el. obvod, napětí, proud)
 • je to i v učebnici na str. 122-128, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

49. téma:   měření elektrického napětí   (17.4.2019)

 • zapojili jsme si součástky do el. obvodu a v něm měřili napětí
 • je to i v učebnici na str. 118-121 + 129-132, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

48. téma:   elektrický obvod   (12.4.2019)

 • zapojili jsme si součástky do el. obvodu
 • je to i v učebnici na str. 118-121, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

47. téma:   elektrické napětí   (10.4.2019)

 • vysvětlili jsme si, co se "napíná", když se bavíme o el. napětí
 • vysvětlili jsme si, jak se značí a jaké je el. napětí v běžné síti
 • je to i v učebnici na str. 129-132, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

46. téma:   zdroje elektrického napětí   (5.4.2019)

 • povídali jsme si, o výhodách / nevýhodách baterií + elektráren, které jsdou jednoduše vypnout + elektráren, které jdou rychle uvést do činnosti
 • je to i v učebnici na str. 133-136, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

45. téma:   vodič a izolant   (3.4.2019)

 • přemýšleli jsme, které látky jsou vodiči a které izolatny el. proudu a proč tomu tak je
 • je to i v učebnici na str. 109-113, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

44. téma:   elektroskop + siločáry el. pole   (29.3.2019)

 • vyzkoušeli jsme si vytvořit zápis do sešitu (dle předem známých pravidel)
 • je to i v učebnici na str. 104-117, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

43. téma:   elektrický výboj - blesk a ocharana před ním   (27.3.2019)

 • napsali jsme si test (elektrický náboj)
 • vysvětlili jsme si, jak funguje blesk
 • vyzkoušeli jsme si model hasícího přístroje
 • je to i v učebnici na str. 98-103, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

42. téma:   elektrický náboj   (22.3.2019)

 • vysvětlili jsme si, co dělají souhlasné / nesouhlasné náboje
 • vysvětlili jsme si, kde se s tímto jevem setkáváne v běžném životě
 • pozor - příště si napíšeme test (elektrický náboj)
 • je to i v učebnici na str. 98-103, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

41. téma:   elektrický náboj   (20.3.2019)

 • vysvětlili jsme si odkud se vezme na neutrálním tělese elektrický náboj
 • je to i v učebnici na str. 98-103, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

40. téma:   elektrický náboj   (15.3.2019)

 • vyzkoušeli jsme si pokus s balónky a vlasy, na kterém jsme si vysvětlili elektrický náboj
 • je to i v učebnici na str. 98-103, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

39. téma:   názorová mapa   (13.3.2019)

 • vytvořili jsme názorovou mapu na nové téma: elektřina
 • pozor - pokud si chce někdo opravit minulou práci, tak mi ji může odevzdat vypracovanou v šešitu + podpis rodičů do páteku 15.3.
 • je to i v učebnici na str. 98, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

38. téma:   základní meteorologické jevy a jejich měření   (8.3.2019)

 • vyhledávali jsme informace v učebnici
 • je to i v učebnici na str. 182-201, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

37. téma:   skupenské změny - souhrnné opakování   (6.3.2019)

 • napsali jsme si test (tání/tuhnutí, vypařování/var, parní a spalovací motory)
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 8.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 74-97, 197-201, za článkem jsou i otázky k procvičování
 

36. téma:   problémy znečištění ovzduší   (1.3.2019)

 • v týmech jsme přemýšleli, co znečišťuje ovzduší (přírodu) a jak to zmírnit
 • pozor - příště si napíšeme test (tání/tuhnutí, vypařování/var, parní a spalovací motory)
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 8.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 197-201, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

35. téma:   spalovací motor   (27.2.2019)

 • ukázali a vysvětlili jsme si, jak funguje motor v autě
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 8.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 90-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

34. téma:   parní stroj, průmyslová revoluce   (22.2.2019)

 • zprovoznili jsme skutečný parní stroj
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 8.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 90, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

33. téma:   skupenské změny   (8.2.2019)

 • zkoušeli jsme si vytvořit pracovní list
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 8.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 51-87, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

32. téma:   vypařování a var   (6.2.2019)

 • přemýšleli jsme, jaký je rozdíl mezi vypařováním a varem
 • zkoušeli jsme si vařit vodu při snížené teplotě v injekční stříkačce
 • je to i v učebnici na str. 82-87, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

31. téma:   tepelné izolanty   (29.1.2019)

 • hledali jsme tepelné izolanty na internetu
 • je to i v učebnici na str. 51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

30. téma:   tání a tuhnutí   (26.1.2019)

 • hledali jsme teploty tání (= tuhnutí) u různých látek
 • vysvětlili jsme si rozdíl mezi krystalickou a amorfní látkou
 • ukázali jsme si sublimaci jódu
 • je to i v učebnici na str. 76-81, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

29. téma:   skupenské změny   (23.1.2019)

 • napsali jsme si test (tepelná výměna)
 • připomenuli jsme si, jaké máme změny mezi skupenstvými
 • je to i v učebnici na str. 74-75, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

28. téma:   tepelná výměna zářením   (18.1.2019)

 • přemýšleli jsme, na čem závistí, kolik tepla těleso přime od zářícího tělesa
 • koukli jsme na krátké video o tepelné výměně
 • zopakovali jsme si vše z této kapitoly, na test příští hodinu
 • pozor - příště si napíšeme test (tepelná výměna)
 • je to i v učebnici na str. 68-73, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

28. téma:   tepelná výměna zářením   (14.1.2019)

 • přemýšleli jsme, co vyzařuje teplo (chlad)
 • vysvětlili jsme si, jak je praktické větrat
 • je to i v učebnici na str. 68-70, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

27. téma:   tepelná výměna prouděním   (11.1.2019)

 • vyzkoušeli jsme si, jak funguje prodění v radiátoru u nás ve třídě
 • vysvětlili jsme si, jak je praktické větrat
 • je to i v učebnici na str. 64-67, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

26. téma:   tepelná výměna vedením   (9.1.2019)

 • vyzkoušeli jsme si, jak fungují tepelné vodiče a izolanty
 • vysvětlili jsme si, proč je kovový kohotek ve třídě "studený" a dřevěná lavice "teplá", i když mají stejnou teplotu
 • vyvětlili jsme si, že nás fak NEhřeje svetr, ponožky ani peřina
 • je to i v učebnici na str. 51-52, za článkem jsou i otázky k procvičování
 

25. téma:   tepelná výměna   (4.1.2019)

 • přemýšleli jsme, kdy dochází k šíření tepla a kdy ne
 • přemýšleli jsme, jak dlouho to trvá
 • v učebnici jsme měli najít tepelné vodiče a izolanty
 • je to i v učebnici na str. 51-52, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

24. téma:   myšlenková mapa   (19.12.2018)

 • zkoušeli jsme si vytvořit myšlenkovou mapu, na téma "fyzika"
 • psali jsme test (mechanická energie)
 • je to i v učebnici na str. 43-63, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

23. téma:   teplo přijaté a odevzdané   (15.12.2018)

 • počítali jsme, kolik tepla budeme potřebovat k ohřevu / ochlazení látky - připravovali jsme se na test
 • pozor - příště si napíšeme test (teplo, měrná tep. kapacita, vnitřní energie)
 • je to i v učebnici na str. 53-63, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

22. téma:   teplo přijaté a odevzdané   (12.12.2018)

 • počítali jsme, kolik tepla budeme potřebovat k ohřevu látky
 • je to i v učebnici na str. 53-60, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

21. téma:   teplo a tepelná kapacita látky   (7.12.2018)

 • vysvětlovali jsme si, co je to měrná tepelná kapacita látky a kde ji najdeme
 • vysvětlovali jsme si, kolik tepla budeme potřebovat k ohřevu látky
 • je to i v učebnici na str. 53-60, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

20. téma:   vnitřní energie   (30.11.2018)

 • vysvětlovali jsme si, že k pohybu atomů musí být i nějaká energie
 • vysvětlovali jsme si, co se stane s tělesem, když trochu té energie přidáme (odebereme)
 • psali jsme test (mechanická energie)
 • je to i v učebnici na str. 43-50, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

19. téma:   přeměna energií   (28.11.2018)

 • vysvětlovali jsme si, že energii nemůžeme zničit ani vytvořit
 • připravovali jsme se na test
 • pozor - příště si napíšeme test (mech. energie a její přeměna)
 • je to i v učebnici na str. 39-42, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

18. téma:   pohybová energie   (23.11.2018)

 • vysvětlovali jsme si, kdy konáme "pohybovou" energii, na čem to závisí a spočítali jsme si k tomu nějaké příklady
 • je to i v učebnici na str. 34-38, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

17. téma:   polohová energie   (21.11.2018)

 • vysvětlovali jsme si, kdy konáme "polohovou" energii
 • domácí úkol - uč. str. 38, úkol 6 (dole) - nezapomeň na podpis rodičů
 • je to i v učebnici na str. 34-38, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

16. téma:   pohybová energie   (16.11.2018)

 • vysvětlovali jsme si, kdy konáme "pohybovou" energii
 • domácí úkol - zadání příkladu v sešitu
 • je to i v učebnici na str. 29-33, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   práce, výkon, účinnost   (14.11.2018)

 • zopakovali jsme si kapitolu práce, výkon, účinnost
 • psali jsme test (práce, výkon, účinnost)
 • je to i v učebnici na str. 10-28, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   perpetuum mobile   (9.11.2018)

 • ukazovali jsme si "nápady", kdy by byla účinnost 100%
 • připravovali jsme se na test
 • pozor - příště si napíšeme test (práce, výkon, účinnost)
 • je to i v učebnici na str. 26-28, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   ztráty a účinnost   (7.11.2018)

 • vysvětlili jsme si, kdy se bavíme o "účinnosti" a kdy o "ztrátách"
 • vypracovali jsme pracovní list - příprava na test
 • je to i v učebnici na str. 26-28, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   výkon   (1.11.2018)

 • vysvětlili jsme si, kdy máme lepší výkon - prostě, když uděláme práci rychleji
 • je to i v učebnici na str. 22-25, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   mechanická práce - výpočty   (24.10.2018)

 • spočítali jsme hodně příkladů na mechanickou práci
 • je to i v učebnici na str. 12-21, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   mechanická práce   (19.10.2018)

 • říkali jsme si, jaké známe typy prací a z nich jsme si vybrali, jen tu "mechanickou"
 • spočítali jsme nějaké příklady na mechanickou práci
 • je to i v učebnici na str. 12-16, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

9. téma:   energie   (17.10.2018)

 • přemýšleli jsme, co to je energie
 • přemýšleli jsme, jaké typy energií známe
 • psali jsme test (zvuk)
 • je to i v učebnici na str. 10-11, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   výpočet rychlosti zvuku   (5.10.2018)

 • vyřešili jsme nějaké příklady na rychlost zvuku
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 170-181, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   výška tónu, barva tónu, hlastitost   (3.10.2018)

 • přemýšleli jsme, jak to je s výškou, barvou a hlasitostí tónu
 • je to i v učebnici na str. 170-181, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   frekvence, kterou slyšíme   (24.9.2018)

 • vysvětlili jsme si, jakou frekvenci zvuku slyšíme
 • vysvětlili jsme si, co to je a na co použít ultrazvuk
 • vypracovali jsme pracovní list - měli jsme si mezi s sebou radit i používat různé zdroje
 • je to i v učebnici na str. 170-175, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   vlnění   (21.9.2018)

 • ukazovali jsme si, jak znázornit zvuk vlnou
 • vysvětlili jsme si, rozdíl mezi periodou a frekvencí
 • je to i v učebnici na str. 174-175, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   šíření a rychlost zvuku   (19.9.2018)

 • přemýšleli jsme, čím vším se šíří / nešíří zvuk
 • říkali jsme si, jakou rychlostí se zvuk šíří
 • je to i v učebnici na str. 169, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   zvukové jevy   (14.9.2018)

 • zkontrolovali jsme pracovní list s otázkami z učiva minulého roku
 • ukazovali jsme si, jak vzniká zvuk (na různých ukázkách)
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu (19.9.) nakreslí na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • pozor - proběhne kontrola sešitů - obal
 • je to i v učebnici na str. 166-168, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 7. ročníku   (12.9.2018)

 • řešili jsme, pracovní list s otázkami z učiva minulého roku - mohli jsme si radit, používat sešit, internet .., hlavním cílem nebylo "opsat" odpověď, ale ve skupině na to přijít
 • je to i v učebnici na str. 10-11, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

1. téma:   opakování učiva 7. ročníku, bezpečnost v učebně   (4.9.2018)

 • zopakovali jsme si, o čem jsme se bavili loni
 • připomínám, že příští hodinu tvoříme pracovní list (opakování učiva 7. ročníku)
 • domácí úkol - kdo chce, tak si na další hodinu může nakreslit na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • je to i v učebnici na str. 10-11, za článkem jsou i otázky k procvičování

26. téma:   tepelná výměna zářením (sáláním)  (17.1.2017)

 • ukazovali jsme si, jak sálá teplo a na čem to závisí
 • pozor - příští hodinu si dáme test
 • je to i v učebnici na str. 68-73, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.