Archimédiáda

 • žák vypracuje samostatně (doma) úkoly, dle stanovených pravidel v zadání
 • při práci je možno využívat jakýchkoli zdrojů, vč. internetu, rad rodičů a kamarádů
 • vyučující do řešení nezasahuje, může ale poradit s formálním vypracováním (jak má vypracování vypadat)
 • zadání je k dispozici zde
 • termín odevzdání:
  • nejpozději v pátek 27.4.2018
  • možno i kdykoli dříve
  • možno odevzdávat postupně po jednotlivých úkolech, nebo celé najednou

CO NÁS LETOS ČEKÁ

 • samé síly, třeba si povíme o gravitaci
 • naučíme i síly znázornit a skládat
 • vysvětlíme si fungování jednoduchých strojů
 • prozkoumáme, k čemu je dobré a kdy nám vadí tření
 • zjistíme, že i za pohyb a rychlost těles může síla
 • a podíváme se, jak funguje tlak v pevných, kapalných i plynných látkách

Fyzika v 7.B na ZŠ Jitřní

27. téma:   relativnost pohybu   (16.2.2018)

 • přemýšleli jsme, jakou se to vlastně pohybujeme rychlostí
 • vysvětlovali jsme, co je to "trajektorie"
 • je to i v učebnici na str. 10-13, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

26. téma:   pohyb je relativní   (13.2.2018)

 • přemýšleli jsme, kdy se vlastně nějaká věc hýbe - a zjistili jsme, že to není úplně jednoduché
 • je to i v učebnici na str. 8-9, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

25. téma:   tření   (31.1.2018)

 • řešili jsme, jaké důsledky má tření v běžném životě (opotřebování, zahřátí, brzdění ...)
 • připomněli jsme si, jak zařídit, aby něco klouzalo / nebo naopak dřelo
 • je to i v učebnici na str. 91-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

24. téma:   tření   (24.1.2018)

 • řešili jsme, jak zařídit, aby něco klouzalo / nebo naopak dřelo
 • je to i v učebnici na str. 91-95, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

23. téma:   využití jednoduchých strojů   (10.1.2018)

 • napsali jsme kontrolní test na jednoduché stroje
 • je to i v učebnici na str. 70-85, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

22. téma:   kladky   (6.1.2018)

 • zkoušeli jsme sestavit kladku
 • měřili jsme sílu v lanu
 • pozor - ve středu 10.1. si napíšeme test na jednoduché stroje, vč. výpočtů na páce a kladce
 • je to i v učebnici na str. 82-85, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

21. téma:   výpočty na páce   (3.1.2018)

 • počítali jsme příklady týkající se páky
 • domácí úkol - uč. str. 75, úkol 6 (úplně dole) - hodnotu F1 si příp. můžete zvolit
 • pozor - ve středu 10.1. si napíšeme test na jednoduché stroje, vč. výpočtů na páce a kladce
 • je to i v učebnici na str. 76-82, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

20. téma:   výpočty na páce   (15.12.2017)

 • počítali jsme příklady týkající se páky
 • je to i v učebnici na str. 72-76, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

19. téma:   typy a užití páky   (13.12.2017)

 • přemýšleli jsme, kde všude se setkáváme s pákou
 • je to i v učebnici na str. 76-82, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

18. téma:   jednoduché stroje - páka, úvod   (8.12.2017)

 • přemýšleli jsme, co je páka
 • je to i v učebnici na str. 70, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

17. téma:   jednoduché stroje   (6.12.2017)

 • přemýšleli jsme, co jsou ty "jednoduché stroje"
 • přemýšleli jsme, na co dají používat "jednoduché stroje"
 • je to i v učebnici na str. 70, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

16. téma:   zákon akce a reakce   (1.12.2017)

 • vysvětlovali jsme si, že zákon akce a reakce je o směru pohybu tělesa
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 64-69, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   zákon setrvačnosti   (24.11.2017)

 • ukazovali jsme si příklady, kde se běžně setkáváme se setrvačností
 • je to i v učebnici na str. 60-63, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   pohybové zákony   (15.11.2017)

 • přemýšleli jsme, o čem ty "pohybové" zákony jsou
 • přemýšleli jsme, co je ta setrvačnost
 • je to i v učebnici na str. 52, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   těžiště a stabilita   (10.11.2017)

 • zkoušeli jsme si další pokusy na polohu těžiště a vysvětlovali, jak to souvisí se stabilitou
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   těžiště a stabilita   (6.11.2017)

 • zkoušeli jsme si další pokusy na polohu těžiště a vysvětlovali, jak to souvisí se stabilitou
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   těžiště   (3.11.2017)

 • vysvětlovali jsme si, co je to to těžiště
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   skládání sil opačného směru a různoběžných sil   (1.11.2017)

 • zkoušeli jsme si na dalších příkladech ukazovat, jak složit několik sil dohromady - tentokrát opačného směru
 • zkoušeli jsme si zjistit výslednou sílu, pokud skládáme síly, které jsou každá jiným směrem
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 42-47, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   skládání sil stejného směru   (25.10.2017)

 • zkoušeli jsme si na dalších příkladech ukazovat, jak složit několik sil dohromady
 • je to i v učebnici na str. 39-41, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   skládání sil   (18.10.2017)

 • zkoušeli jsme si na příkladech ukazovat, jak složit několik sil dohromady
 • je to i v učebnici na str. 39-41, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   znázornění síly v měřítku   (13.10.2017)

 • zakreslovali jsme síly v měřítku
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 35-36, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   znázornění síly v měřítku   (11.10.2017)

 • napsali jsme si test na téma: "silové účinky"
 • zakreslovali jsme síly v měřítku
 • je to i v učebnici na str. 35-36, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   znázornění síly   (6.10.2017)

 • vypracovali jsme další pracovní list (mohli jsme si radit, používat sešit, internet apod.)
 • přemýšleli jsme, jak by se dala znázornit síla a proč zrovna tak
 • přemýšleli jsme, proč při zakreslování sil používáme měřítko
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 35-36, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   gravitační síla   (27.9.2017)

 • řešili jsme, jak funguje gravitace
 • je to i v učebnici na str. 37-38, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 6. ročníku   (15.9.2017)

 • připomněli jsme si, co jsme dělali ve fyzice v 6. třídě v pracovním listu (mohli jsme si radit i používat internet, sešit ...) - hodnocení:
  • 1 = 0-3 ch
  • 2 = 4-6 ch
  • 3 = 7-12 ch
  • 4 = 13-16 ch
  • 5 = 17 a více chyb
 • je to i v učebnici na str. 5-6, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

1. téma:   opakování učiva 6. ročníku   (13.9.2017)

 • připomněli jsme si, co jsme dělali ve fyzice v 6. třídě
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu nakreslí na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • pozor - příští hodinu nás čeká test (opakování učiva 6. ročníku)
 • pozor - proběhne kontrola sešitů - obal
 • je to i v učebnici na str. 5-6, za článkem jsou i otázky k procvičování

42. téma:   graf rychlosti   (20.3.2017)

 • zkoušeli jsme si vytvořit graf dráhy na rychlosti
 • domácí úkol - do sešitu dokresli graf, který jsme začali ve škole.
  • tabulku hodnot máš v sešitu
  • graf kresli tužkou
  • nezapomeň označit obě osy veličinou a jednotkami
  • nezapomeň na podpis rodičů
 • pozor - příště nás bude čekat test
 • pozor - na příští hodiny si vezměte kalkulačku
 • je to i v učebnici na str. 21-25, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.