Tvořím pro dobré lidi.

 

 

 

 

Mgr. David Gajdošík

 

Učitel s neučitelským myšlením a názory.

ZŠ Jitřní - objednávání obědů     ZŠ Jitřní - Bakaláři

TAK TO U MĚ CHODÍ

když se něco nepovede

 • můžeš se domluvit na doučování, nebo na opravě
 • předem se ale s p. uč. domluv na termínu
 • opravovat lze jen testy hodnocené 3 a horší známkou

pracovní listy a pokusy

 • můžeš se radit se sousedem, ale potichu, ať nerušíš ostatní
 • používej, co se dá (hlavu, sešit, souseda, internet – třeba i v mobilu, kalkulačku, učebnici, tabulky, ...)

testy

 • už píše každý sám za sebe (nesmíš si radit)
 • ale i tak můžeš používat kalkulačku a tabulky (což vřele doporučuji)
 • někdy jsou v testu i "bonusovéotázky, které jsou dobrovolné a mohou vylepšit hodnocení

CO NÁS LETOS ČEKÁ

 • samé síly, třeba si povíme o gravitaci
 • naučíme i síly znázornit a skládat
 • vysvětlíme si fungování jednoduchých strojů
 • prozkoumáme, k čemu je dobré a kdy nám vadí tření
 • zjistíme, že i za pohyb a rychlost těles může síla
 • a podíváme se, jak funguje tlak v pevných, kapalných i plynných látkách

Fyzika v 7.B na ZŠ Jitřní

49. téma:   tlak v plynech   (28.5.2019)

 • vysvětlili jsme si, proč nás i vzduch (plyny) tlačí - a že je to obrovský tlak
 • hledali jsme v učebnici, co je to podtlak a co přetlak
 • je to i v učebnici na str. 130-132, 143-147, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

48. téma:   Archimedův zákon   (24.5.2019)

 • napsali jsme si test (tlak v kapalinách, Pascalův zákon, hydraulické zařízení)
 • je to i v učebnici na str. 98-114, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

47. téma:   hydraulické zařízení   (21.5.2019)

 • vypracovali jsme si, pracovní list (tlak v kapalinách) - měli jsme si radit, používat sešit, učebnici, internet ...., hlavně přijít na správnou odpověď
 • upozorňuji - příště si napíšeme test (tlak v kapalinách, Pascalův zákon, hydraulické zařízení)
 • je to i v učebnici na str. 98-114, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

46. téma:   hydraulické zařízení   (10.5.2019)

 • zopakovali jsme si, jak působí tlak v kapalinách
 • vyhledali jsme si v učebnici, jak fungují hydraulické zařízení
 • je to i v učebnici na str. 102-105, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

45. téma:   Pascalův zákon   (26.4.2019)

 • přemýšleli jsme, jak působí tlak v uzavřené nádobě
 • je to i v učebnici na str. 99-101, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

44. téma:   hydrostatický tlak   (23.4.2019)

 • vyzkoušeli jsme si, jak působí tlak v kapalině (v otevřené nádobě)
 • domácí úkol - uč. str. 114, úkol 4 - nezapomeň na podpis
 • je to i v učebnici na str. 105-114, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

43. téma:   mechanické vlastnosti kapalin   (16.4.2019)

 • napsali jsme si test (tlak a jeho výpočet)
 • ukázali jsme si, jaké vlastnosti mají kapaliny
 • je to i v učebnici na str. 98-99, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

42. téma:   výpočet tlaku   (12.4.2019)

 • řekli jsme si, jak se mezinárodně označuje tlak a v jakých jednotkách ho měříme
 • vyzkoušeli jsme si, vypočítat tlak
 • upozorňuji - příště si napíšeme test (tlak a jeho výpočet)
 • je to i v učebnici na str. 88-89, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

41. téma:   tlak   (5.4.2019)

 • přemýšleli jsme, kde běžně využíváme tlak
 • je to i v učebnici na str. 89-91, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

40. téma:   tlak   (29.3.2019)

 • napsali jsme si test (čtení z grafu rychlosti + jeden příklad na rychlost)
 • vyzkoušeli jsme si, jak funguje tlak a to přímo na nás
 • je to i v učebnici na str. 86-87, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

39. téma:   grafické znázornění rychlosti   (26.3.2019)

 • četli jsme z gragů rychlosti a dráhy
 • počítali jsme příklady na rychlost, dráhu a čas
 • upozorňuji - příště si napíšeme test (čtení z grafu rychlosti + jeden příklad na rychlost)
 • doporučuji vytvořit si lístečk (tahák) se vzorcem pro rychlost + převod rychlosti
 • doporučuji si nosit vlastní kalkulačku
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 29.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 21-31, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

38. téma:   grafické znázornění rychlosti   (22.3.2019)

 • napsali jsme si test (výpočty rychlosti, dráhy a času)
 • četli jsme z gragů rychlosti a dráhy
 • doporučuji vytvořit si lístečk (tahák) se vzorcem pro rychlost + převod rychlosti
 • doporučuji si nosit vlastní kalkulačku
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 29.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 21-31, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

37. téma:   výpočty z rychlosti   (19.3.2019)

 • počítali jsme příklady na rychlost, dráhu a čas
 • upozorňuji - příště si napíšeme test (výpočty rychlosti, dráhy a času)
 • doporučuji vytvořit si lístečk (tahák) se vzorcem pro rychlost + převod rychlosti
 • doporučuji si nosit vlastní kalkulačku
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 29.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 21-31, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

36. téma:   výpočet dráhy a času z rychlosti   (15.3.2019)

 • vysvětlili jsme si, jak vytvořit kouzelný trojúhelník a jak s ním pracovat
 • počítali jsme příklady na dráhu a čas
 • doporučuji vytvořit si lístečk (tahák) se vzorcem pro rychlost + převod rychlosti
 • doporučuji si nosit vlastní kalkulačku
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 29.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 21-25, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

35. téma:   výpočet rychlosti   (8.3.2019)

 • nejprve jsme převáděli jednotky rychlosti
 • počítali jsme příklady na rychlost
 • upozorňuji - příště si napíšeme test (výpočty rychlosti)
 • domácí úkol - zadání má každý v sešitě - nezapomeň na podpis, odevzdává se v úterý 12.3.
 • doporučuji vytvořit si lístečk (tahák) se vzorcem pro rychlost + převod rychlosti
 • doporučuji si nosit vlastní kalkulačku
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 29.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 18-20, 26-31, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

34. téma:   průměrná a okamžitá rychlost   (5.3.2019)

 • vysvětlovali jsme si, jaký je rozdíl mezi průměrnou a okamžitou rychlostí
 • napsali jsme si test (relativnost pohybu, popis pohybu)
 • doporučuji vytvořit si lístečk (tahák) se vzorcem pro rychlost + převod rychlosti
 • doporučuji si nosit vlastní kalkulačku
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 29.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 18-20, 26-31, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

33. téma:   převody jednotek rychlosti   (1.3.2019)

 • vysvětlili jsme si, jak převádíme jednotky rychlosti a proč zrovna tak "divně"
 • udělali jsme si na to nějaké vzorové příklady
 • upozorňuji - příští hodinu si napíšeme test (relativnost pohybu, popis pohybu, výpočty rychlosti ještě ne)
 • doporučuji vytvořit si lístečk (tahák) se vzorcem pro rychlost + převod rychlosti
 • doporučuji si nosit vlastní kalkulačku
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 29.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 18-20, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

32. téma:   výpočet rychlosti   (26.2.2019)

 • přemýšleli jsme, jak zjistit rychlost
 • vytvořili jsme, vzorový příklad i s popisky - jak na to
 • doporučuji vytvořit si lístečk (tahák) se vzorcem pro rychlost + převod rychlosti
 • doporučuji si nosit vlastní kalkulačku
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 29.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 18-20, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

31. téma:   popis pohybu   (22.2.2019)

 • pracovali jsme ve skupinkách, kdy jsme přicházeli na řešení problémů na téma "relativnost pohybu"
 • na příkladech jsme přemýšleli, jak popsat pohyb
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 29.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 10-14, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

30. téma:   relativnost pohybu, trajektorie   (19.2.2019)

 • na příkladech jsme řešili, jakou rychlostí se vůči čemu pohybuje dané těleso
 • vysvětlili jsme si, co je to trajektorie
 • fyzikální olympiáda - zadání zde, termín odevzdání: nejpozději v pátek 29.3.2019, dobrovolné, možno spolupracovat a radit si, vypracování může přinést "plusové" body v přijímačkách na SŠ
 • je to i v učebnici na str. 8-9, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

29. téma:   relativnost pohybu   (8.2.2019)

 • přemýšleli jsme kdy jsme v klidu a kdy v pohybu
 • přemýšleli jsme kdy jak poznáme, že se pohybujeme
 • je to i v učebnici na str. 8-9, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

28. téma:   tření - souhrnné opakování   (31.1.2019)

 • napsali jsme si test (tření)
 • je to i v učebnici na str. 92-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

27. téma:   tření v praxi   (29.1.2019)

 • zopakovali jsme si, co už víme o tření
 • popsali jsme si jednotlivé typy tření
 • vypracovali jsme si pracovní list (tření), jako přípravu na test příští hodinu
 • upozorňuji - příští hodinu si z toho napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 92-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

26. téma:   tření v praxi   (25.1.2019)

 • přemýšleli jsme, jak tření snížit nebo zvýšit
 • ukazovali jsme si, čím např. můžeme vyhladit povrch
 • vysvětlili jsme si, jaké máme typy tření a čím se od sebe liší
 • je to i v učebnici na str. 92-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

25. téma:   třecí síla   (22.1.2019)

 • přemýšleli jsme, jak a proč vzniká tření
 • přemýšleli jsme, jak tření snížit nebo zvýšit
 • je to i v učebnici na str. 96-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

24. téma:   kladky - souhrnné opakování   (11.1.2019)

 • napsali jsme si test (kladky)
 • je to i v učebnici na str. 82-85, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

23. téma:   kladkostroj a měření na kladce   (8.1.2019)

 • vysvětlovali jsme si, jak využít výhod pevné i volné kladky
 • setavili jsme si několik kladek a změřili sílu v jejich lanech
 • upozorňuji - příští hodinu si z toho všeho si napíšeme test, podívej se na otázky v učebnici!
 • je to i v učebnici na str. 82-85, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

22. téma:   kladky   (4.1.2019)

 • přemýšleli jsme, na co se dají použít kladky
 • vysvětlovali jsme si, jak kladky můžeme zavěsit a jaké to má výhody
 • příště si to ověříme pokusy
 • upozorňuji - za týden (v pátek 11.1.) si z toho všeho si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 82-85, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

21. téma:   páka   (18.12.2018)

 • napsali jsme si slíbený test (páka)
 • je to i v učebnici na str. 70-82, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

20. téma:   páka   (14.12.2018)

 • vytvořili jsme si páku a pozorovali jsme, jak to na ni funguje
 • počítali jsme síly na páce
 • upozorňuji - příště si napíšeme test (páka)
 • je to i v učebnici na str. 70-82, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

19. téma:   výpočty na páce   (7.12.2018)

 • počítali jsme moment síly
 • domácí úkol - str. 76, úkol 7b - překresli obrázek a vypočítej chybějící údaje, uveď celý postup - nezapomeň na podpis rodičů
 • je to i v učebnici na str. 70-76, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

18. téma:   páka   (4.12.2018)

 • přemýšleli jsme, co to je "páka"
 • přemýšleli jsme, kde všude se setkáváme s pákou
 • je to i v učebnici na str. 76-79, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

17. téma:   jednoduché stroje   (30.11.2018)

 • přemýšleli jsme, k čemu nám jsou "jednoduché" stroje a jaké to třeba jsou
 • je to i v učebnici na str. 70, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

16. téma:   pohybové zákony   (27.11.2018)

 • napsali jsme test (pohybové zákony)
 • je to i v učebnici na str. 55-69, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   3. PZ - zákon akce a reakce   (23.11.2018)

 • vysvětlili jsme si, jaký směr bude mít pohybujíc se těleso
 • vysvětlili jsme si skutečnost, že když jedno těleso působí na druhé silou, tak zároveň působí i druhé na první a to sjenou silou, ale opačného směru
 • ukazovali jsme si nějaké pokusy na tento zákon
 • vysvětlili jsme si pracovní list
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 55-69, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   2. PZ - zákon síly (hybnosti)   (20.11.2018)

 • vysvětlili jsme si, za jakých okolností se tělesa pohnou a kdy zastaví
 • ukazovali jsme si nějaké pokusy na hybnost
 • je to i v učebnici na str. 56-60, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   1. PZ - zákon setrvačnosti   (16.11.2018)

 • vysvětlili jsme si, co je to setrvačnost
 • ukazovali jsme si nějaké pokusy na setrvačnost
 • je to i v učebnici na str. 55, 60-63 za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   pohybové zákony   (9.11.2018)

 • napsali jsme si test (těžiště a stabilita)
 • přemýšleli jsme, jak popsat pohyb
 • je to i v učebnici na str. 55, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   těžiště a stabilita tělesa   (7.11.2018)

 • zopakovali jsme si, jak je to se stabilitou a těžištěm
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 52-54, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   těžiště   (23.10.2018)

 • vysvětlili jsme si, co je to těžiště
 • napsali jsme test (skládání sil)
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

9. téma:   skládání síly opačného směru   (16.10.2018)

 • rýsovali jsme síly, které jsme vzájemně skládali
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 42-46 (je to tam dost složitě popsáno), za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   skládání síly stejného směru   (5.10.2018)

 • rýsovali jsme síly, které jsme vzájemně skládali
 • je to i v učebnici na str. 39-41 za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   skládání síly   (2.10.2018)

 • přemýšleli jsme, kde se setkáváme se skládáním sil v běžném životě
 • je to i v učebnici na str. 39-41 za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   znázorňování síly v měřítku   (25.9.2018)

 • napsali jsme test (síly)
 • zakreslili jsme síly v měřítku
 • je to i v učebnici na str. 35-36 za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   znázorňování síly   (21.9.2018)

 • vymýšleli jsme, jak znázornit sílu
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 35-36 za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   gravitační síla   (18.9.2018)

 • vysvětlili jsme si slovo gravitační = přitažlivá
 • připoměli jsme si, že gravitační silou na sebe působí všechna tělesa
 • ukázali jsme si, jak spočítat, jakou silou nás přitahuje Země (ale třeba i Měsíc a jiná vesmírná tělesa)
 • je to i v učebnici na str. 37-39, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   síla   (14.9.2018)

 • zkontrolovali jsme pracovní list s otázkami z minulého roku
 • zkoušeli jsme pojmenovat nějaké typy sil
 • přišli jsme na to, co síla může s tělesem udělat
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu (18.9.) nakreslí na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • pozor - proběhne kontrola sešitů - obal
 • je to i v učebnici na str. 31-34, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 6. ročníku   (11.9.2018)

 • vypracovali jsme pracovní list s otázkami z minulého roku - měli jsme si radit
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu nakreslí na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • je to i v učebnici na str. 5-6, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

1. téma:   opakování učiva 6. ročníku, bezpečnost v učebně   (5.9.2018)

 • připomněli jsme si, pravidla v učebně a co jsme dělali ve fyzice v 6. třídě
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu nakreslí na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • pozor - příští hodinu nás čeká pracovní list (opakování učiva 6. ročníku)
 • pozor - proběhne kontrola sešitů - obal
 • je to i v učebnici na str. 5-6, za článkem jsou i otázky k procvičování

42. téma:   graf rychlosti   (20.3.2017)

 • zkoušeli jsme si vytvořit graf dráhy na rychlosti
 • domácí úkol - do sešitu dokresli graf, který jsme začali ve škole.
  • tabulku hodnot máš v sešitu
  • graf kresli tužkou
  • nezapomeň označit obě osy veličinou a jednotkami
  • nezapomeň na podpis rodičů
 • pozor - příště nás bude čekat test
 • pozor - na příští hodiny si vezměte kalkulačku
 • je to i v učebnici na str. 21-25, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.