ARCHIMÉDIÁDA

 • žák vypracuje samostatně (doma) úkoly, dle stanovených pravidel v zadání
 • při práci je možno využívat jakýchkoli zdrojů, vč. internetu, rad rodičů a kamarádů
 • vyučující do řešení nezasahuje, může ale poradit s formálním vypracováním (jak má vypracování vypadat)
 • zadání je k dispozici zde
 • termín odevzdání:
  • nejpozději v pátek 27.4.2018
  • možno i kdykoli dříve
  • možno odevzdávat postupně po jednotlivých úkolech, nebo celé najednou

Co nás letos čeká

 • samé síly, třeba si povíme o gravitaci
 • naučíme i síly znázornit a skládat
 • vysvětlíme si fungování jednoduchých strojů
 • prozkoumáme, k čemu je dobré a kdy nám vadí tření
 • zjistíme, že i za pohyb a rychlost těles může síla
 • a podíváme se, jak funguje tlak v pevných, kapalných i plynných látkách

Fyzika v 7.A na ZŠ Jitřní

31. téma:   relativnost pohybu, výpočet rychlosti   (19.2.2018)

 • přemýšleli jsme, nad různými situacemi z běžného života, ve kterých jsme určovali "relativní" rychlost
 • kreslili jsme různé tvary trajektorií
 • vysvětlili jsme si, jak vypočítat rychlost, samotné počítání si necháme na příště
 • připomínám - příště si vyzkoušíme další pracovní list (relativnost pohybu)
 • je to i v učebnici na str. 10-14, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

30. téma:   pohyb je relativní   (14.2.2018)

 • přemýšleli jsme, kdy se vlastně nějaká věc hýbe - a zjistili jsme, že to není úplně jednoduché
 • je to i v učebnici na str. 8-9, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

29. téma:   tření   (12.2.2018)

 • zopakovali jsme si něco o tření
 • je to i v učebnici na str. 91-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

28. téma:   tření   (31.1.2018)

 • řešili jsme, jaké důsledky má tření v běžném životě (opotřebování, zahřátí, brzdění ...)
 • připomněli jsme si, jak zařídit, aby něco klouzalo / nebo naopak dřelo
 • je to i v učebnici na str. 91-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

27. téma:   tření   (22.1.2018)

 • řešili jsme, jak zařídit, aby něco klouzalo / nebo naopak dřelo
 • je to i v učebnici na str. 91, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

26. téma:   využití jednoduchých strojů   (10.1.2018)

 • napsali jsme kontrolní test na jednoduché stroje
 • je to i v učebnici na str. 70-85, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

25. téma:   kladky   (8.1.2018)

 • zkoušeli jsme sestavit kladku
 • měřili jsme sílu v lanu
 • pozor - ve středu 10.1. si napíšeme test na jednoduché stroje, vč. výpočtů na páce a kladce
 • je to i v učebnici na str. 82-85, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

24. téma:   výpočty na páce   (3.1.2018)

 • počítali jsme příklady týkající se páky
 • domácí úkol - uč. str. 75, úkol 6 (úplně dole) - hodnotu F1 si příp. můžete zvolit
 • pozor - ve středu 10.1. si napíšeme test na jednoduché stroje, vč. výpočtů na páce a kladce
 • je to i v učebnici na str. 76-82, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

23. téma:   typy a užití páky   (13.12.2017)

 • přemýšleli jsme, kde všude se setkáváme s pákou
 • je to i v učebnici na str. 76-82, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

22. téma:   jednoduché stroje - páka, úvod   (6.12.2017)

 • přemýšleli jsme, co je páka
 • je to i v učebnici na str. 70, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

21. téma:   jednoduché stroje   (4.12.2017)

 • přemýšleli jsme, co jsou ty "jednoduché stroje"
 • přemýšleli jsme, na co dají používat "jednoduché stroje"
 • je to i v učebnici na str. 70, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

20. téma:   zákon akce a reakce   (27.11.2017)

 • vysvětlovali jsme si, že zákon akce a reakce je o směru pohybu tělesa
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 64-69, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

19. téma:   zákon síly (hybnosti)   (22.11.2017)

 • vysvětlovali jsme si, že těžší tělesa uvedeme do pohybu větší silou
 • je to i v učebnici na str. 56-59, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

18. téma:   zákon setrvačnosti   (20.11.2017)

 • ukazovali jsme si příklady, kde se běžně setkáváme se setrvačností
 • je to i v učebnici na str. 60-63, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

17. téma:   pohybové zákony   (15.11.2017)

 • přemýšleli jsme, o čem ty "pohybové" zákony jsou
 • přemýšleli jsme, co je ta setrvačnost
 • je to i v učebnici na str. 52, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

16. téma:   těžiště a stabilita - souhrnné opakování   (13.11.2017)

 • dívali jsme se na videa s pokusy na těžiště
 • dobrovolný domácí úkol - v programu Power Point vypracuj prezentaci na téma "těžiště a stabilita" - obrázky doplň i krátkými texty popisující, co je na nich (jen v bodech, stručně, jasně) - termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději ve středu 15.11.2017, při hodině
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   těžiště a stabilita   (8.11.2017)

 • zkoušeli jsme si další pokusy na polohu těžiště a vysvětlovali, jak to souvisí se stabilitou
 • dobrovolný domácí úkol - v programu Power Point vypracuj prezentaci na téma "těžiště a stabilita" - obrázky doplň i krátkými texty popisující, co je na nich (jen v bodech, stručně, jasně) - termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději ve středu 15.11.2017, při hodině
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   těžiště a stabilita   (6.11.2017)

 • zkoušeli jsme si další pokusy na polohu těžiště a vysvětlovali, jak to souvisí se stabilitou
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   těžiště   (2.11.2017)

 • zkoušeli jsme si pokusy na polohu těžiště
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   skládání sil   (1.11.2017)

 • zopakovali jsme si vše, co jsme se ke skládání sil naučili
 • je to i v učebnici na str. 35-47, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   skládání různoběžných sil   (30.10.2017)

 • zkoušeli jsme si zjistit výslednou sílu, pokud skládáme síly, které jsou každá jiným směrem
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 46-47, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   skládání sil opačného směru   (23.10.2017)

 • zkoušeli jsme si na dalších příkladech ukazovat, jak složit několik sil dohromady - tentokrát opačného směru
 • domácí úkol - zjisti graficky i výpočtem výslednou sílu (zadání máš ve školním sešitě)
 • je to i v učebnici na str. 42-46, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

9. téma:   skládání sil stejného směru   (18.10.2017)

 • zkoušeli jsme si na dalších příkladech ukazovat, jak složit několik sil dohromady
 • upozorňuji - je potřeba se taky "učit", někomu dělá problém nakreslit sílu (tj. šipku) i po třech hodinách, co to děláme
 • je to i v učebnici na str. 39-41, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   skládání sil stejného směru   (16.10.2017)

 • napsali jsme si opravný test na téma: "znázorňování sil"
 • upozorňuji - je potřeba se taky "učit", někomu dělá problém nakreslit sílu (tj. šipku) i po třech hodinách, co to děláme
 • je to i v učebnici na str. 39-41, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   znázornění síly v měřítku   (11.10.2017)

 • napsali jsme si test na téma: "silové účinky"
 • zakreslovali jsme síly v měřítku
 • je to i v učebnici na str. 35-36, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   znázornění síly v měřítku   (9.10.2017)

 • vypracovali jsme další pracovní list (mohli jsme si radit, používat sešit, internet apod.)
 • přemýšleli jsme, jak by se dala znázornit síla a proč zrovna tak
 • přemýšleli jsme, proč při zakreslování sil používáme měřítko
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 35-36, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   znázornění síly   (2.10.2017)

 • psali jsme test na téma "silové působení"
 • zakreslovali jsme několik sil v měřítku
 • je to i v učebnici na str. 35-36, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   gravitační síla   (27.9.2017)

 • zkoušeli jsme vypočítat, jakou silou nás přitakuje Země a jiné planety
 • domácí úkol - uč. str. 39, úkol 3 a, b, c, d (g na Měsíci je 1,62)
 • je to i v učebnici na str. 37-39, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   gravitační síla   (25.9.2017)

 • řešili jsme, jak funguje gravitace
 • je to i v učebnici na str. 37-38, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 6. ročníku   (13.9.2017)

 • připomněli jsme si, co jsme dělali ve fyzice v 6. třídě v pracovním listu (mohli jsme si radit i používat internet, sešit ...) - hodnocení:
  • 1 = 0-3 ch
  • 2 = 4-6 ch
  • 3 = 7-12 ch
  • 4 = 13-16 ch
  • 5 = 17 a více chyb
 • je to i v učebnici na str. 5-6, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

1. téma:   opakování učiva 6. ročníku   (11.9.2017)

 • připomněli jsme si, co jsme dělali ve fyzice v 6. třídě
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu nakreslí na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • pozor - příští hodinu nás čeká test (opakování učiva 6. ročníku)
 • pozor - proběhne kontrola sešitů - obal
 • je to i v učebnici na str. 5-6, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.