Měření délky

CO NÁS LETOS ČEKÁ

 • ze začátku prozkoumáme z čeho se tělesa a látky skládají
 • vysvětlíme si, jak to pan Newton myslel s tou gravitací
 • povíme si něco o magnetech
 • a pak už budeme jenom měřit – délku, hmotnost, objem, hustotu, čas a teplotu
 • a když zbude čas, tak mrkneme na elektrický obvod

NA HODINY SI VŽDY BERU

 • sešit (obalený, podepsaný, č. 545)
 • pravítko
 • pero, tužky, pastelky, kružítko
 • obalenou učebnici
 • jednoduchou kalkulačku
 • hodí se i tabulky (ale jen někdy)

ÚPRAVA SEŠITU

 • píšeme přehledně pod sebe
 • nadpisy podtrhujeme barevně pravítkem
 • obrázky kreslíme ZÁSADNĚ tužkou nebo pastelkami, ve vhodné velikosti
 • obrázky slovně popíšeme - co tam je, jak se jmenují jednotlivé části a tak

Fyzika + LT v 6.B na ZŠ Jitřní

37. téma:   měření objemu   (19.2.2018)

 • ukazovali jsme si, jak změřit objem v odměrném válci
 • je to i v učebnici na str. 74-77, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

36. téma:   objem nás mate   (15.2.2018)

 • ukazovali jsme si, jak moc nás objem mate
 • upozorňuji - na příští hodinu si můžete donést nějakou domácí odměrku, kterou jde určit objem
 • je to i v učebnici na str. 74-77, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

35. téma:   objem   (12.2.2018)

 • vysvětlovali jsme si, o čem se bavíme, když mluvíme o objemu
 • je to i v učebnici na str. 74-77, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

34. téma:   převody jednotek   (1.2.2018)

 • napsali jsme si další test - tentokrát na téma "hmotnost" - prostě to, co jsme zkoušeli v pracovním listu
 • vysvětlovali jsme si, že převody jednotek závisí jen na předponě (např. kilo ..., mili ...)
 • je to i v učebnici na str. 82-86, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

33. téma:   vážení sypkých a kapalných látek   (25.1.2018)

 • zkoušeli jsme si další pracovní list - mohli jsme si radit, používat různé zdroje informací (vč. internetu)
 • ukazovali jsme si, jak vážit sypké a kapalné látky
 • upozorňuji - příští hodinu si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 82-86, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

32. téma:   hmotnost - typy vah a závaží   (22.1.2018)

 • ukazovali jsme si různé typy vah
 • ukazovali jsme si závažíčka
 • domácí úkol - uč. str. 81, úkol 5 a+b - napiš vždy celou větou. Nezapomeň na podpis rosičů.
 • je to i v učebnici na str. 82-86, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

31. téma:   hmotnost - vážení a závaží   (18.1.2018)

 • ukazovali jsme si závažíčka od 0,5 kg až po 0,000 05 kg - což už nebylo skoro nic
 • je to i v učebnici na str. 82-86, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

30. téma:   hmotnost - typy vah   (16.1.2018)

 • kreslili jsme si různé typy vah - bylo jich docela dost
 • je to i v učebnici na str. 80-81, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

29. téma:   hmotnost   (15.1.2018)

 • napsali jsme si test na měření - docela lehký
 • řekli jsme si, jakým písmenem na celém světě značíme hmotnost
 • je to i v učebnici na str. 80-81, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

28. téma:   měření délky - opakování   (11.1.2018)

 • zopakovali jsme si, co už známe o měření, tak ať příště napíšeme test na 1*
 • upozorňuji - příští hodinu si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 72-73, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

27. téma:   měření délky   (8.1.2018)

 • měřili jsme délku v 6 různých případech - zadání bylo zadáno v šifře
 • je to i v učebnici na str. 72-73, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

26. téma:   opakované měření   (5.1.2018)

 • přemýšleli jsme, jak co nejvíc omezit chyby, které při měření děláme - třeba tím, že to změříme vícekrát
 • vysvětlovali jsme si, že nemůžeme psát moc čísel za desetinnou čárku, protože by to vlastně bylo ještě více nepřesné
 • je to i v učebnici na str. 72-73, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

25. téma:   přijatelná chyba při měření   (4.1.2018)

 • uvědomili jsme si, že nám mnohdy cyby a nepřesnosti při měření vůbec nevadí
 • je to i v učebnici na str. 66-71, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

24. téma:   při měření děláme chyby   (18.12.2017)

 • měřili jsme se a pozorovali jsme, že u toho často děláme chyby (dost běžně i zcela nechtěně)
 • je to i v učebnici na str. 65, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

23. téma:   jak vznikaly jednotky   (14.12.2017)

 • vysvětlovali jsme si, jak vznikaly jednotky
 • je to i v učebnici na str. 65, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

22. téma:   fyzikální měření   (11.12.2017)

 • zkoušeli jsme si odhadnout teplotu různých věcí ve třídě - dost se odhad lišil, i když naměřená teplota byla u všech skoro stejná :-) - takže, naše smysly nás dovedou pěkně mást a proto je lepší si to pěkně proměřit
 • zkoušeli jsme změřit čáru na tabuli různými způsoby
 • z toho jsme odvodili, co je to jednotka
 • a vysvětlili jsme si, co to je veličina
 • je to i v učebnici na str. 64-65, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

21. téma:   optické klamy   (7.12.2017)

 • ukazovali jsme si, že i naše smysly nás dovedou pěkně mást a proto je lepší si to pěkně proměřit
 • je to i v učebnici na str. 64-65, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

20. téma:   proč měříme   (4.12.2017)

 • přemýšleli jsme, proč měříme
 • je to i v učebnici na str. 64-65, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

19. téma:   měření síly   (27.11.2017)

 • ukazovali jsme si, jak pan Newton vytvořil siloměr
 • upozorňuji - příští hodinu si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 24-28, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

18. téma:   gravitační síla   (20.11.2017)

 • přemýšleli jsme, kde všude se setkáváme s gravitační silou
 • přemýšleli jsme jaká tělesa na sebe působí gravitační (= přitažlivou) silou
 • vypsali jsme si samostatně zápis z učebnice
 • je to i v učebnici na str. 20-24, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

17. téma:   vzájemné působení těles   (13.11.2017)

 • napsali jsme test na téma: "magnetismus"
 • přemýšleli jsme jaké další síly působí na dálku
 • je to i v učebnici na str. 16-19, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

16. téma:   magnety - souhnné opakování   (9.11.2017)

 • zkoušeli jsme si další pracovní list - hlavně jsme si u toho mohli radit, dívat se do sešitů, učebnice i na internet - byla to taková příprava na příští hodinu (zadání jsem si mohl vzít domů)
 • upozorňuji - příští hodinu si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 59-63, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   hrátky s magnety   (6.11.2017)

 • zkoušeli jsme si plno pokusů s magnety
 • je to i v učebnici na str. 59-63, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   působení magnetu   (2.11.2017)

 • ukazovali jsme si, jak magnet přitahuje střelku v buzole
 • ukazovali jsme si, že i naše planeta je jeden velký magnet
 • upozorňuji - příští hodinu si zkoušíme pokus s magnety, nezapomeň si vzít něco kovového, a´si zkusíš, jestli to magnet přitahuje (např. mince - i cizí, drobné předměty, kroužky ...)
 • je to i v učebnici na str. 59-63, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   indukční čáry magnetického pole   (30.10.2017)

 • ukazovali jsme si, jak vypadají indukční čáry kolem magnetu a vysvětlovali jsme si, co to znamená
 • je to i v učebnici na str. 57-59, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   popis magnetu   (23.10.2017)

 • zkoumali jsme, kde je magnet nejsilnější a kde nejslabší
 • ukazovali jsme si, co všechno magnety přitahují / nepřitahují
 • je to i v učebnici na str. 49-52, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   využití magnetů   (19.10.2017)

 • napsali jsme test na téma: "částicová stavba látek"
 • povídlali jsme si o to, na co a kde používáme magnet
 • je to i v učebnici na str. 49, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   vnitřní struktura látek - souhrnné opakování   (16.10.2017)

 • zopakovali jsme si vše, co jsme se zatím naučili
 • upozorňuji - příští hodinu si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 29-37, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

9. téma:   difuze - pokus   (11.10.2017)

 • zkoušeli jsme si ověřit, že se atomy skutečně hýbou
 • je to i v učebnici na str. 29-31, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   vnitřní struktura látek   (9.10.2017)

 • ukazovali jsme si pokus, ve kterém jsem si dokazovali, že se atomy hýbou
 • vysvětlovali jsme si, proč pevné látky drží tvar a proč kapaliny a plyny ho už neudrží
 • upozorňuji - příští hodinu si zkoušíme pokus na difuzi, nezapomeň si vzít pastelky a hodinky/mobil (stačí 1 do lavice)
 • je to i v učebnici na str. 34-37, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   vnitřní struktura látek   (6.10.2017)

 • vysvětlovali jsme, co je to atom a co molekula
 • vysvětlovali jsme si, proč pevné látky drží tvar a proč kapaliny a plyny ho už neudrží
 • je to i v učebnici na str. 34-37, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   všechno je z atomů   (5.10.2017)

 • vysvětlovali jsme, co je to atom
 • je to i v učebnici na str. 38-39, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   vlastnosti pevných / kapalných / plynných látek   (2.10.2017)

 • zkoušeli jsme stlačit vodu a vzduch
 • upozorňuji - příští hodinu si napíšeme první test
 • je to i v učebnici na str. 10-15, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   tělesa a látky   (25.9.2017)

 • zkoušeli jsme si vypracovat pracovní list (mohli jsme se radit se sousedem) na téma "tělesa a látky"
 • je to i v učebnici na str. 8-10, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   tělesa a látky   (18.9.2017)

 • vysvětlovali jsme si, co jsou to tělesa a z čeho jsou vyrobena
 • ukazovali jsme si to na konktrétních ukázkách
 • je to i v učebnici na str. 8-10, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   pravidla ve fyzice   (11.9.2017)

 • vysvětlovali jsme si, za co budeme hodnoceni ve fyzice
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu nakreslí na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • upozorňuji, kdo neodevzdal desky nebo sešit na testy, tak to udělá nejpozději příští hodinu
 • příští hodinu proběhne i kontrola sešitů - obal
 • je to i v učebnici na str. 5-6, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

1. téma:   o čem je ta fyzika?   (6.9.2017)

 • vysvětlovali jsme si, o čem je fyzika
 • na příští hodinu si přines:
  • 2x sešit č. 545 = malý, čtverečkovaný (1x školní, 1x na testy)
  • 1x papírové desky s chlopněmi (nejlépe světlé barvy, bez gumiček, bez jakéhokoli obrázku či textu – budeme totiž na ně psát my)
 • je to i v učebnici na str. 5-6, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.